Θέρμανση - Κλιματισμός - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Παναγιώτης Κρίκης στη Πάτρα

 
 
 
 
 
 

Η εταιρία

 
Η δραστηριότητα στο χώρο των ηλεκτρομηχαλογικών έργων του ηλεκτρολόγου μηχανικού τ.ε. Κρίκη Παναγιώτη αρχίζει το 1987 αρχικά με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και από το 1988 ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Το 1989 ως μέλος Ο.Ε. εισέρχεται στο χώρο της εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και από το 1990 με την ιδιότητα του πλέον ως εργολήπτης δημοσίων έργων αναλαμβάνει και την κατασκευή δημοσίων έργων. Από το 1993 ως ατομική επιχείρηση στον τομέα της εμπορίας ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και της κατασκευής έργων θέρμανσης κλιματισμού ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών ενεργειακών αλλά και γενικότερων κατασκευαστικών έργων.

Το 2004 δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μελέτες, αδειοδοτήσεις & κατασκευές ενεργειακών έργων με τα φωτοβολταϊκά συστήματα να καλύπτουν μεγάλο εύρος της δραστηριότητας του

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με έργα εξοικονόμησης ενεργείας στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων ΕΞΟΙΚΟΝΩΜΩ Ι ΙΙ ΕΣΠΑ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 
Δείτε τα προϊόντα Θέρμανσης, Κλιματισμού - Εξαερισμού, Ηλιακών Συστημάτων, Φωτοβολταϊκών, Ύδρευσης & Γεωθερμίας που θα βρείτε στην εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΚΗΣ.
 
 
 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Η κατασκευαστική μας εμπειρία μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε «προκληση» στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών κατασκευών - εγκαταστάσεων αναλαμβάνωντας την μελέτη, επίβλεψη & κατασκευή τους .
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

 
Δείτε φωτογραφικό υλικό από τα έργα που έχει αναλάβει η εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΚΗΣ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνεργάτες μας

 
 
 
Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρίες της ελληνικής και διεθνούς αγοράς, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις.